求助SOS+ 5月1号5s1聚会
++++++求助sos++++++

其实,我现在还有一个烦恼,那就是,我是否要接受,ipta的diploma course,因为昨天查到了我被抽中的了。
TAHNIAH! Anda telah berjaya ditawarkan program pengajian seperti berikut:

KOD : C2420
NAMA PROGRAM PENGAJIAN : DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK
IPTA : UTeM - UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)

o my god,我要的还没出,我不要的,有要这么早出。真的不知如何是好。。。要问问专业的您。
1。这个diploma course 好吗?
2。这间大学还好吗?
3。如果我reject了,有什么后果吗?
4。以后,我form6在申请那一科,还会得到吗?
5.DIPLOMA要TOP UP去DEGREE真的很难?
6。我中了DIPLOMA,还会有在FORM 6的LIST出现名吗?
7。我中了DIPLOMA,我还会有机会得到JPA和PPC吗?

或许,我的要求太高了,我希望可以上到degree 。由于,这件事给我的老爸知道,他一定叫我去读的,因为我的公公,我的爸爸都是做电的。我又要听很多重复的“名句”了。我的妈妈比较注重我的意见和决定。真的希望我做的决定是不会后悔的。。。。。


++ +++第一届 5月1号5s1 聚会+++ ++
出席者:carin , wei quan, hong jian,sook yee, cindy lim, cindy loh, elden , kak loon,yu pin , wei chiat, pui yoke ,jin ren, teoh seng , bee peng, chun kin , kuan han , min li, xue yi,shen ling , sun diing , tze hong , wei sian , shirley , chan ming , me , zhe yan , wee liang , peng chuan , yee chuan , vincen , cheab yong ,, shern lynn, ken chong , kee wei , hong boon(35个人)
老师:ckg sally khoo, mr. oo (2个人)
总共:37个人

图1:WAO...还有HI-5培我们。。。真的可怜邻居们了。。。CHANG EN你的声音就是从这里出来的
无论如何,我们也邀请了我们中五曾经教过我们的老师们。很意外的,我们的马来文老师,和历史老师到我们的bbq地点,那就是靠近sunshine jelutong后的公寓。真的很棒,那里。大约七点左右,我们的班上的二十多位的朋友终于来起了咯。哈哈 .

图2:其实,我这一次是第一次,参加BBQ的。一开始,好像很好玩,但是玩就了就决得自己在被BBQ,而不是在BBQ食物!HA


我们的第一届的班级,在夕阳的见证下,正是开始。其实,我们是在烤鸡肉的时候,才慢慢的开始了解我们朋友的境况。有的肥了,有的瘦了,当然也后人变美了,和帅了。或许,是我们不用再受到校方的3号陆军装和平装,而要剪我们不是很喜欢的发行。。哈哈

图3:HAN,谢咯,我们的食物主长,真的很忙咯。不要拿你的“鱼丸”来打架拉!哈


当然,我们还是纷纷的“访问”和关心朋友的未来。有的已经准备要读college了,有些还是要读中6,有的幸运的被抽中matric,有的打算转科系。。。这都是我们的三十年后成功的的第一步。谈了谈,我们还跑到附近的游乐园和游泳池,做几个小时的小孩。

图4:终于看到了,我的真面目,真的幼稚。。。是谁来的


最特别的是,我们当然不会忘了,在kampar的utarc准备考试的伟大的级长。随着科技的发达,我们也现场“直播”我们当时热情的情况。一定时,是用web cam啦。哈哈

图5:水下的灯,照向水上的我们。真的不知我们几时还有这种机会咯。。。期待


最后,我们在一起收拾,场地的情况下,以招手来结束我们这三个小时的聚会。 过了今晚,我们就走各自的路了。真的又喜又悲!


28 Responses
 1. fufu Says:

  一定有出路的
  diploma也不錯...
  兩年后可以在讀degree....


 2. 瑂玹 Says:

  did the food delicious?
  erm, i don really konw the universiti
  so, sorry that can't help u


 3. 周某 Says:

  我的朋友中到和你一样的,地方业一样...


 4. 周某 Says:

  我的朋友中到和你一样的,地方业一样...


 5. That My Goal Says:

  这个申请到了
  中六的名单好像不会有你的名了的喔


 6. Kevin Chee Says:

  Diploma Course 蛮不错啦
  跟读 Form 6 差不多而已
  也是两年(不过不会太难读吧~)
  而且,你算是在大学里定了一个位子
  这间大学啊?不懂哦
  还好吧?
  Reject了也没什么大不了~
  因为拿Matric的也可能拿到Diploma
  现在可以给你选择
  中六应该还会有你的名字~
  Diploma跟JPA,PPC应该没关联的
  ^^


 7. 这间大学好像不错,它其中一间宿舍就在Bukit Beruang,MMU斜对面而已,是望女生出入大学的好地方。。:P

  玩笑开到这里为止,其实你喜欢什么,应该由你决定,以免以后工作的时候自己辛苦。

  其实我觉得你应该下去马六甲看一下,向大学索取课程的资料,然后再决定如何。
  如果你要reject的话,我觉得最好回信拒绝那个offer。


 8. to fufu:问题就出在这里。。。我得的是一个quite famous 的course ...so , 我的cgpa是要score 到靠近4 flat ,我觉得我才能continue我的degree...或许,我是姓华的,名叫人


  to 瑂玹 said...
  food ok lah.... 有些要像是还没熟,我们也拿来吃的。。。不用尽。。你已经帮我了。

  to 周某 said...
  爱死你了。。。你可以给我他的联络吗?有它的msn会更好。。谢谢。。


  to That My Goal :真的很麻烦。。。真的不知如何。。。早知道,在截至日期的那一天,不要去申请咯。。。haizzz


  to Kevin Chee:
  "Diploma Course 蛮不错啦
  跟读 Form 6 差不多而已"
  其实是差很远,但是是touch n go 的教学方式

  听到你的最后几句,我就放心了!谢谢


  谢振凌|사진릉 said...
  MMU斜对面而已,是望女生出入大学的好地方。。:P(我会去看的,去那里在初恋应该会找到。。哈哈)

  课程资料,我刚才我e-mail 了,。。但是,感觉上是不大会有回复的。。但是,如果还没reply的话,我打算我打电话去。。谢谢


 9. 周某 Says:

  我不知道他是骗人的吗...但是他好象很肯定...

  他不乱乱ADD人的...上次我帮人家ADD他结果我被骂...

  我尝试帮你问看...


 10. alexson Says:

  haha.. omg.. so big de hi-5?! swt la.. like tat my "loudspeaker" ma bcome louder.. haha..


 11. 七仔 CJ Says:

  再等等看吧~
  还有一个月的时间给你决定!


 12. to 周某:谢谢咯。。。等你的好消息


  to alexson : we have 30++people leh ....hahha ...of course have to use that "loudspeaker"
  hahah

  to 七仔 CJ :但是我们都很获不期待。。。哈哈


 13. ET女子 Says:

  好机会来的~
  我支持你去读~
  你省了两年的form6.其实form6就是diploma.
  而且直接读政府的diploma进大专的机会更高~


 14. ET女子 Says:

  我是过来人,告诉你form6很痛苦~
  所以有这样的机会绝对别放弃。


 15. to ET女子:我考虑一下先。。。谢谢


 16. 蕴如 Says:

  Diploma不错啦,我也是拿Diploma,不过不是在你申请的那间。

  最终决定还是要看你自己啦


 17. Munirah Abd Says:

  hey there..
  yes yes im xstudent of UTeM..

  do u like electrical engineering??
  if u like y not u just accept the offer..

  lagi pun in UTeM pembelajaran is based on hands-on meaning byk buat kerja2x makmal n more to industrial..so no wonder most of the UTeM student will get a job after graduate..
  n after u fin ur diploma u oso can continue ur degree in UTem..i think for engineering coz maybe will take 3 years or 3 n half years for degree..so u dah cut 1 year or half year..sbb u from diploma then cont ur degree..n u boleh tranfer ur credit.. im not sure about lecturer for electrical department..i think their oso nice..hehhehe...
  n yes u can apply jpa..
  for ur information im scholarship holder of KPTM..(kementerian pengajian tinggi malaysia)

  so good luck and all the best


 18. TO Munirah Abd:ACT I M ALSO LIKE ELEKTRIC ENGINEERING ... BUT I have to made a decission 4 my next 20 or may be 40 year latter ...
  if i take thise course ,
  1. i will not have any chances to change my course even my job in future ...

  e,mmmm... r u have any frienz in electric department ? can u give me their cantact (msn n blogger r better)... if they agree ...thanks


 19. 龍貓 Says:

  這個很難給你意見

  最重要看你自己


 20. Crystallia Says:

  Wow! yr blog is what i really called big. haha. So many ppl comment. haha. I tink i more or less are worrying abt those diploma thingys. haha.


 21. to 龍貓 :最终的决定还是在我的手中。。哈阿


  to Crystallia :thanks .... your "woa"....hahha... i m also nervous with it 2


 22. fufu Says:

  yeah.... so 決定了嗎??
  可能你讀了diploma...就會有想讀另外其他的科目的了...如果不要stpm...有沒有選擇了...應該try diploma 哦


 23. TO FUFU:明天,我问了我的辅导老师后,才做决定。。。谢谢关心。。哈


 24. H@VEN Says:

  哇!你的部落格的layout很酷哦!!
  很不一样!很personal~
  喜欢!会再来~
  未来的路。。。想清楚哦!
  读3年,可能受苦30年~


 25. dilla Says:

  hello there.. wut a scary statement u made :P

  "my future is in your hand"

  hohoho.. don't be like dat.. ur future is in ur only hand.. nOt others.. :)

  yep.. i'm a UteMian as u know..

  1st thing 1st.. i am a former matrix student in KMPP (Kolej Matrikulasi P.Penang) taken sains hayat there.. there's good & bad of taking the course.. but if i can choose between matrix & dip.. i wud taken a dip.. ehe.. but it is all ur desiciOn to make.. depends on wut ur passion is.. juz follow ur heart, k! after taking the dip i wud really take the chance to continue degree.. if it was me laaarhhh~~

  but, since i am matrixian..and my result is juz enuff.. i got my 7th choice,which was entrance to UTeM for degree in science computer (Media interactive). even though it was my 7th choice,instead of pondering of not having my 1st choice, i make the best of it and continue my study.. at 1st, most of us didn't like UtEm.. but at last we enjoyed every single time der..

  fiy, utem practice 70% lab works/practical compared to other institution.. and most of the equipments/softwares used follow what the real industrial used.. we alwaz collaborate with the industry.. it is up to date and dun worry of having to share the equipments with a group of 10 students.. at most u have to share with 2 students only :P

  dat is wut i experience in computer science, i think it is also the same with other courses :D i think laa :)

  1)ofcourse utem is new.. but we students are making the best to make our university more popular in the future by performing our best.

  2) actually i'm not sure how to answer all ur question.. u can call the univ for more info :)

  but usually, all the students who got in from diploma to degree, mostly are more experience and knowledgeable than us degreeian :P but not all laaa...

  byk berusaha so byk laa ilmu yg u dapat..isn't it!? :)

  but apa2 pun, mana2 matrix or univ pon.. kalu kamu buat yg terbaik.. kamu akan dpt yg terbaikk.. juz make the best of everything u take, ok..

  p/s: dun play2 in ur 1st year at any institution u're in.. 1st year laa masa paling sesuai utk score.. sbb selalunya last year agk sush :)

  gud luck k! :)


 26. Will!aM Says:

  Thx for viewed my blog..
  I guess the purpose u went there is bcoz of the same problems with wat im currently facing..
  For my own opinion,if u r able to go into local-U with diploma course,why don't u try it??
  Diploma is 2 N 4 months course if i'm not mistaken.. While degree for most of the engineering course is 4 years.. If u can enter local-U and get their diploma cert,then u r able to credit transfer whichmeans can skip half or 1 year instead.. Sound safe time+$$ right?? LOL..

  Lets slightly briefing the path for each of the programmme..:
  Form 6+degree(engineering): +-6years(include time wasted in waiting result)
  Diploma+degree: +-6years
  Foundation+degree: +-5years
  Matri+degree: +-5years

  So,foundation and matri save lots of time.. N of course,u need to pay $$ for foundation while matri is oni 10% for non-bumiputera. Make your own choice lah.. LOL


 27. Williamxz Says:

  wa u stand there in the pic looks cool huh.. haha


 28. 翔羚 Says:

  我对这些也不是很熟...
  但是希望你能选择到最好的!

  择你所爱,爱你所择。


  你的聚会好开心哦~